Logo
Home   Adresgegevens   Regelgeving   Diensten   Nuttige info NL | EN | TH

 

SPECIAL ANNOUNCEMENT

Please read announcement with regard to OFFICIAL STATEMENT OCTOBER 13 - 2559/2016 - ( .pdf *)

 

VISA

 

SPECIAL ANNOUNCEMENT

!!! As from 01/01/2017 --> NEW Office hours !!!

The holders of international passports must know that they will be prosecuted and will face the full consequences
if their visa or any other official document for Thailand was obtained irregularly.

 

Procedure for visa application was adapted and needs to be carefully read.

 

Please read procedure with regard to OVERSTAYED aliens - ( .pdf *) - as from 20/03/2016 (2559)


VOLWASSENEN

1. Vereisten

 • De opgevraagde documenten moeten VOLLEDIG zijn, zo niet kan de aanvraag NIET behandeld worden. Fotokopieën worden op het consulaat NIET gemaakt
 • 2 formulieren Application Form - (.doc - .pdf *) volledig invullen en eigenhandig handtekenen en dagtekenen
 • De visakosten (visafee) worden betaald bij het indienen van de aanvraag
 • Zie verder onder punt 2 – ‘Soorten’
 • Verwerkingstijd: Het verwerken van een aanvraag duurt enkele werkdagen afhankelijk van de werkdruk.

  Opgelet: voor een JAARVISUM van het type NON Immigrant moet u een marge voorzien van 10 tot 12 dagen tussen afgifte en afhaling. Meestal is dat korter maar een veiligheidsmarge inbouwen is u aangeraden.

  * De PDF reader kan u downloaden bij Adobe via deze link

 

 2. Soorten Visa

a. Toeristenvisum                            – 'One Entry = Single Entry' OR Multiple Entry
b. Non-Immigrant Visum – Business  – 'One Entry = Single Entry' OR Multiple Entry
c. Non-Immigrant Visum – Others     – 'One Entry = Single Entry' OR Multiple Entry
d. Non-Immigrant Visum – Education – 'One Entry = Single Entry'A. TOERISTEN visum

 

Verplicht voor een verblijf vanaf 30 dagen of indien men een "one way ticket" heeft.

 

Noot: het is ten zeerste aangeraden om een visum aan te vragen voor mensen die meer dan 26 dagen en minder dan 30 dagen naar Thailand gaan. De reden is mogelijke overmacht (verloren documenten, ziekte, ongeval,…) op het einde van de reis met onmogelijkheid te vertrekken op de gestelde datum met als gevolg overschrijding van de termijn van 29 dagen. 
Gevolg: administratieve problemen en hoge boetes. Een toeristenvisum met 1 ingang (one entry) geeft recht op 59 dagen in het land.   

 

U kan in dit geval 59 dagen blijven, het visum gaat in vanaf de dag dat u Thailand binnenkomt. De geldigheidsduur
van de visumstempel verleend door het consulaat bedraagt 3 maanden, m.a.w. u moet binnen de 3 maanden nadat
het visum verleend werd, in Thailand aankomen.

Het verblijf ter plaatse kan mogelijkerwijze wel of niet" met 30 dagen worden verlengd bij de Immigratiedienst.

Uitoefenen van beroepsactiviteiten is NIET toegestaan.

 

Personen die niet langer dan 30 dagen in Thailand verblijven en nog een ander land bezoeken, maar die wel
vanuit Thailand terug naar België vertrekken en dit 30 dagen (of meer) nadat ze in Thailand geland zijn, hebben ook
een visum nodig. De immigratie officier zal immers bij binnenkomst enkel kunnen vaststellen dat de persoon na meer dan
30 dagen het land terug zal verlaten.

 

A.1 TOERISTEN visum  "TR" - ‘One entry’

 

Vereisten:
- 2 Originele ingevulde aanvragen Application Form - (.doc - .pdf *) uitsluitend van ONZE website
- 3 Pasfoto’s (niet ouder dan 6 maanden)
- Geldig paspoort (reispas) : minimum 6 maanden na retour
- Kopie recto verso van identiteitskaart (voor alle andere EU onderdanen of wereldburgers -> kopie van het paspoort + ID kaart)
- Kopie vliegtuigticket (heen en terug)
- Kopie boeking hotel, guesthouse eerste nacht(en) of verklaring van volledig verblijfadres in Thailand
- Bewijs van inkomsten (één recente loonfiche of uitkering)
- Min. 700€ op een rekening van de aanvrager (! opgelet: de rekeningen moeten op naam van de aanvrager zijn)

 

A.2 TOERISTEN visum  "TR" - ‘Multiple Entry’

 

Voor toeristen die graag ook de omliggende landen gaan bezoeken zonder belemmeringen. Het laat u toe om ongehinderd Thailand binnen en buiten te gaan gedurende een periode van 6 maanden met telkens maximaal 2 maand doorlopend op het Thais territorium.

 

Vereisten:
- 2 Originele ingevulde aanvragen Application Form - (.doc - .pdf *) uitsluitend van ONZE website
- 3 Pasfoto’s (niet ouder dan 6 maanden)
- Geldig paspoort (reispas) : nog 12 maanden vanaf aanvraag
- Kopie recto verso van identiteitskaart (voor alle andere EU onderdanen of wereldburgers: kopie van het paspoort + ID kaart)
- Kopie vliegtuigticket (minimum heen ticket)
- Kopie boeking hotel, guesthouse eerste nacht(en) of verklaring van volledig verblijfadres in Thailand
- Bewijs van inkomsten (loonfiches, uitkeringen van de 3 laatste maanden…)
- Minimum 6.000 € op een rekening van de aanvrager OF een mix van rekeningen. (! opgelet: de rekeningen moeten op naam van de aanvrager zijn)

Opgelet  --  !! In sommige gevallen kunnen ook een bewijs van goed gedrag en zeden of nog andere bijkomende documenten worden gevraagd door de consulaire diensten !!

 


B. NON-IMMIGRANT BUSINESS visum
 "B"


ALGEMEEN: 
Voor de uitoefening van een ‘business activiteit’ of voor een bezoek met ‘business doeleinden’ is een visum verplicht.

Enkel verkrijgbaar mits voorlegging van een officiële brief met precieze vermelding van het doel van de reis.
Dit is een uitnodigingsbrief die opgesteld wordt door het bedrijf met vermelding dat de persoon er op bezoek komt en/of zal gaan werken. 

Eén ingang (Single Entry – One Entry
) = als er geen informatie gegeven wordt over de termijn, zal men u een visum geven van 3 maanden.

Jaarvisum (Multiple Entry) = laat u toe één jaar lang ongehinderd Thailand binnen en buiten te gaan met een maximum van 89 dagen doorlopend op het Thaise territorium.
Enkel indien de brief vermeldt dat er een Multiple Entry visum aangevraagd wordt, wordt het jaarvisum in overweging genomen:
- officiële uitnodigingsbrief in het Engels of het Nederlands van het bedrijf voor hetwelk u zal werken
- kopie van de statuten van het bedrijf en desgevallend van de laatste balans
Indien de aanvrager beschikt over een reeds vervallen OF nog steeds in het bezit is van een geldige work permit, dan zal gekeken worden naar de resterende duur van de work permit om een jaarvisum al dan niet toe te kennen. Indien de work permit verlopen is OF nog maar geldig is voor een beperkte en kortere duur, dan zal een Non Imm B Single entry van 3m. worden verleend.

Als men een jaarvisum B verkrijgt moet men in principe nog altijd om de 3 maanden de grens oversteken. Er is hier wel soepelheid voorzien. Als men een jaarvisum heeft gekregen en men wil een volledig jaar in Thailand verblijven, zonder om de 3 maanden het land te verlaten, kan men contact opnemen met de immigratiedienst (in elke grote stad).
Na invulling van de daartoe bestemde documenten, kan men een volledig jaar in Thailand verblijven zonder om de 3 maanden het land te moeten verlaten.

 

B.1 NON-IMMIGRANT BUSINESS visum  "B" - ‘Single or Multiple entry’

Opgelet:
voor een JAARVISUM type NON Immigrant Multiple entry moet u een marge voorzien van 10 tot 12 dagen tussen afgifte en afhaling.
Meestal is dat korter maar een veiligheidsmarge inbouwen is u aangeraden


Vereisten:
- 2 Originele ingevulde aanvragen Application Form - (.doc - .pdf *) uitsluitend van ONZE website
- 3 Pasfoto’s (niet ouder dan 6 maanden)
- Geldig paspoort (reispas) : nog 6 maanden na retour (single entry) – nog 18 maanden vanaf aanvraag (jaarvisum)
- Kopie recto verso van identiteitskaart (voor alle andere EU onderdanen en wereldburgers : kopie van het paspoort + ID kaart)
- Kopie vliegtuigticket (‘heen en terug’ voor single entry) – ‘heen’ voor de multiple entry
- Uitnodigingsbrief van de firma in het Engels of Nederlands
- Afhankelijk van de situatie van de aanvrager:  
  - statuten
  - laatste balans
  - uittreksel goed gedrag en zeden

 


C. NON-IMMIGRANT visum
 "O"

 ALGEMEEN:

Voor personen:
- getrouwd met een Thaise onderdaan  kopie meebrengen van een recent uittreksel huwelijk (maximaal één (1) jaar oud) in het Engels of het Nederlands is verplicht. Een kopie van de originele akte in het Thai moet vergezeld zijn van een Engelse of Nederlandse vertaling van de huwelijksakte
OF
- met een Thaise nationaliteit en Belgisch paspoort
OF
- die voor andere redenen naar Thailand gaan (Thaise erkende kinderen hebben, gezinshereniging, 'care-taker' (zorgdrager) voor een Thaise onderdaan, sportactiviteiten,...)
OF
- gepensioneerden en/of 60+ ïƒ zonder band met Thailand - kopie bewijs uitkeringen/inkomsten (zie verder onder ‘vereisten’) --> krijgen alleen single (ONE) één entry

Eén ingang Single (One entry) = visum voor 3 maanden, laat u toe om tot 89d. doorlopend in het land te verblijven.

Jaarvisum (Multiple Entry)  =  laat u toe één jaar lang ongehinderd Thailand binnen en buiten te gaan met een maximum van 89 dagen doorlopend op het Thais territorium.

C.1 NON-IMMIGRANT visum  "O" - Single entry - One entry (één)’

 

Vereisten:
- 2 Originele ingevulde aanvragen Application Form - (.doc - .pdf *) uitsluitend van ONZE website
- 3 Pasfoto’s (niet ouder dan 6 maanden)
- Geldig paspoort (reispas) : minimum 6 maanden na retour
- Kopie recto verso van ID Card (voor alle andere EU onderdanen of wereldburgers: kopie van het paspoort + ID kaart)
- Kopie vliegtuigticket (heen en terug)
- Kopie boeking hotel, guesthouse eerste nacht(en)…. OF verklaring van volledig verblijfadres in Thailand en/of uitnodigingsbevestiging door gastheer/vrouw in Thailand
- Bewijs van inkomsten (één recente loonfiche, pensioenfiche, uitkering…)
- Recent uittreksel min. 1500€ op een rekening  (! opgelet: de rekeningen moeten op naam van de aanvrager zijn)

 

C.2 NON-IMMIGRANT visum  "O" - ‘Multiple entry (jaar)’ --> rekening houden met 10 tot 12d. tussen afgifte bij ons en afhaling

 

- 2 originele ingevulde aanvragen Application Form - (.doc - .pdf *) uitsluitend van ONZE website
- 3 pasfoto’s (niet ouder dan 6 maanden)
- Geldig paspoort (reispas) : nog 18 maanden
- Kopie recto verso van ID Card (voor alle andere EU onderdanen of wereldburgers: kopie van het paspoort + ID kaart)
- Kopie recto verso van Thaise ID Card of Thaise reispas van de Thaise echtgenoot + datum en handtekening
- Kopie recto verso van Belgische ID Card van de Thaise echtgenoot indien uitgereikt + datum en handtekening
- Kopie vliegtuigticket (minimum een heen-ticket)
- Kopie boeking hotel, B&B, guesthouse…. OF verklaring volledig verblijfadres in Thailand + handtekening en datum OF uitnodigingsbevestiging door gastheer/vrouw in Thailand
- Bewijs van inkomsten van de 3 laatste maanden (loonfiches, uitkering, …) van minimum 1500€ per maand :
     - Indien geen uitkering: minimum 850.000 Thai Bath op een rekening in Thailand (bewijs mag niet ouder zijn dan 1 maand)
      OF
     - een Belgische spaarrekening met minimum 20.000€ OF een mix van rekeningen (! opgelet: de rekeningen moeten op naam van de aanvrager zijn)


Opgelet  --  !! In sommige gevallen kunnen ook een bewijs van goed gedrag en zeden of nog andere bijkomende documenten worden gevraagd door de consulaire diensten !!

 


D. NON-IMMIGRANT visum
 "ED”

 

Voor studenten of stagiairs in het kader van hun studies.

 

D.1 NON-IMMIGRANT Visum ïƒ  “ED” – ‘Single Entry – One Entry (één)’

 

Vereisten :
- 2 Originele ingevulde aanvragen Application Form - (.doc - .pdf *) uitsluitend van ONZE website
- 3 Pasfoto’s (niet ouder dan 6 maanden)
- Geldig paspoort (reispas) : minimum 6 maanden na retour
- Kopie recto verso van identiteitskaart (voor andere EU onderdanen : kopie van het paspoort + ID kaart)
- Kopie vliegtuigticket (heen en terug)
- Uitnodigingsbrief van school, universiteit of firma voor de stage of opleiding (België en Thailand) in het Engels of Nederlands

 

 

 
KINDEREN
 

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dezelfde procedure als voor volwassenen. Ook zij moeten dus een visum aanvragen.
Als minderjarigen reizen moet er steeds een bewijs zijn dat ze met de biologische ouders reizen.
We hebben dus een kopij nodig van de flight tickets en een bewijs dat het kind met zijn biologische ouders meereist.
Kopij van de geboorteakte en kopij van het trouwboekje (of achterkant identiteitskaart).
Minderjarige kinderen die alleen reizen moeten een toestemming van BEIDE biologische ouders hebben OF van de ouder met UITSLUITEND hoederecht. (ouderlijke machtiging)
Kinderen die met één van hun ouders reizen moeten een toestemming hebben van de niet meereizende ouder. (ouderlijke machtiging = een document af te halen op de burgerlijk stand van het gemeentehuis).

Opgelet: burgers met de Thaise nationaliteit en een Thais paspoort kunnen met dit paspoort reizen en hebben bijgevolg geen visum nodig.

Spoedprocedure minder dan 24 uur, slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan, er wordt in dat geval een supplement op de visafee gevraagd.


AANDACHTSPUNTEN

 1. De aanvragers van een visum zijn gehouden de documenten Application Form - (.doc - .pdf *) VOLLEDIG in te vullen op straffe van geen uitreiking (TEL, GSM, EMAIL, adres in België etc...)

 1. De pasfoto's moeten ECHTE ERKENDE PASFOTO'S zijn en geen kopies

 1. De aanvragers moeten BEREIKBAAR zijn (telefoon en/of GSM nummers + e-mail)

 1. De aanvragen moeten volledig en voorzien zijn van de nodige kopieën van documenten ter staving van de aanvraag, indien vereist. Zoniet zullen de extra kopies aangerekend worden.

 1. Een gewoon visum heeft een geldigheidsduur (validity) van 3 maanden. M.a.w. dit is de geldigheidsduur om Thailand binnen te gaan. U wordt dus verondersteld uw aanvraag in te dienen in de loop van de maand voorafgaand aan de maand van het vertrek.

 2. Het consulaat kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor reispassen die afgehaald worden voorbij de termijn van 10 dagen na afgifte door de aanvrager.

 

!!! OPGELET !!!

 

!!!! Houders van een paspoort uit Marokko paspoort moeten rekening houden met (4) vier werkdagen tussen afgifte en afhaling van het paspoort en ze moeten de formulieren in (4) viervoud invullen + (4) vier pasfoto's voorzien !!!! (de bijhorende documenten ter staving moeten ook in viervoud meegegeven worden). 
 
De houders van een paspoort uit Marokko en Tunesië moeten bijkomend een kopie meegeven van:

 • ID kaart uitgereikt door de Belgische autoriteiten

 • Return ticket

 • Hotelreservaties

 • Adressen van hun verblijf in Thailand

 

BELANGRIJKE INFORMATIE

 
Verwerking van de aanvraag: Tussen afgifte en afhaling moet u rekening houden met enkele werkdagen afhankelijk van de werkdruk.

Wij trachten steeds de snel veranderende subtiliteiten van de immigratieprocedures weer te geven op onze website.


Voor de visa van lange duur (= Type non immigrant JAAR visum) moet u rekening houden met 10 tot 12d. tussen afgifte bij ons en 
afhaling.

Onderdanen van ALLE nationaliteiten kunnen een aanvraag voor visum indienen op het Koninklijk Consulaat van Thailand.


Met UITZONDERING van alle landen van Afrika (behalve voor Marokko en Tunesië) en ook met uitzondering van volgende nationaliteiten:
 (zie landenlijst hieronder)

De houders van desbetreffende nationaliteiten worden verzocht zich te melden bij de Koninklijke Thaise Ambassade te Brussel en zullen bijkomende documenten moeten voorleggen bij het aanvragen van een Toeristenvisum.

 

 

Afghanistan**                                           Guinea                                        Pakistan
Algeria                                                      India                                           Palestine
Bangladesh                                               Iran                                              
Cameroon                                                 Iraq**                                         São Tomé and Príncipe
Central African Republic                             North Korea**                              Sierra Leone
China                                                       Lebanon                                       Somalia
Democratic Republic of the Congo               Liberia                                         Sri Lanka
Egypt                                                       Libya                                            Sudan
Equatorial Guinea                                      Nepal                                           Syria
Ghana                                                      Nigeria                                         Yemen

 


**
- Voor de onderdanen van Afghanistan, Iraq en Noord Korea, kan de Thaise Ambassade geen enkele beslissing nemen voor het verlenen van de aanvraag voor het visum. De documenten zullen overgemaakt worden aan het Thaise Ministerie van Buitenlandse zaken ter goedkeuring. De aanvraag zal dus minimum 4 weken voor de datum van vertrek moeten ingediend worden.

 

* De PDF reader kan u downloaden bij Adobe via deze link